KARİYER danışmanlığı

Kariyer Danışmanlığı

Kurumumuz bünyesinde sınavlara hazırlanan öğrencilere ve ergenlere kariyer danışmanlığı yapılmaktadır. Bu noktada çeşitli ölçek ve testler uygulanmakta; bireyin ihtiyaç ve beklentileri analiz edilmektedir.

• Kişilik Testi
• Dikkat Testi
• Mesleki İlgi Envanteri
• Öğrenme Stilleri Ölçeği

Uygulanan ölçek ve testlerden birkaçıdır. Bunların dışında bizim için önemli olan kişinin beklentileri, ilgi alanları, yeteneklerini değerlendirerek yönlendirme yapılmaktadır. Akabinde de okul-aile-uzman üçgeninde yol haritası belirlenmektedir.

>
Öğrenci Koçluğu

– Okul başarısını artırmayı, – Uygun hedeflerin seçilmesini,
– Etkin ve verimli çalışmayı öğrenmeyi,
– Zamanı iyi kullanmayı öğrenmeyi,
– Güçlü yönleri ve yetenekleri ortaya çıkarmayı,
– Doğru iletişim kurmayı,
– Kendine olan güveni geliştirmeyi,
Öğrencinin tüm yaşamını etkileyen ve öğrenciye çok şey katan Öğrenci Koçluğu, bireyin hayatını anlamlı hale getiren ve hedeflerini belirlemesini sağlayarak emin adımlarla ilerlemesine zemin hazırlayan önemli bir hizmettir. Hedef belirlemenin önemli olduğu unutulmamalı, hedefler belirlendikten sonra yaratıcı çözümler sunan öğrenci koçlarına ihtiyaç duyulduğunda başvurmak için zaman kaybedilmemelidir.

Gerek okul gerekse sosyal yaşamını düzene sokan ve öğrencinin kendine olan güvenini artırmasını sağlayan öğrenci koçluğu hizmeti, öğrencinin tüm yaşamı boyunca başarılı olması için yol göstermektedir. Ailenin de desteklediği bir öğrenci koçluğu hizmeti ile, bireyin sorunların üstesinden gelmesi ve hayatta başarılı olması çok kolay olmaktadır. Kendine güvenen, sınav stresi yaşamayan, hedefleri olan ve yeteneklerinin farkında olan bir öğrencinin, okulda ve diğer yaşamında hayal kırıklığına uğramayacağı kesindir.

Öğrenci Koçluğu konusunda bize ulaşabilirsiniz.


Ücretsiz Ön Görüşme Fırsatı

Bize ulaşarak ücretsiz ön görüşme için randevu talep edebilirsiniz.

Ailesel problemleriniz mi var?

Bize ulaşın!