Makaleler

11 EKİM 2019

Yazar : uzman psİkolog feyyaz engİn

ZEKA TESTlerİ / ZEKA TESTİ / WİSC-4 WİSC-4 WİSC 4 WİSC R / WİSC4 ZEKA TESTİ BURSA / BURSA PSİKOLOG

YORUMLAR: 1

Zeka Testi nedir? En güncel zeka testi hangisidir? , Wisc-4 Zeka testinin Wisc-R'dan farkı nedir?
Beyin Psikoloji - Nilüfer/BURSA

Her anne baba çocuğunun gelişim düzeyini bilmek ister. Zeka düzeyini merak eder. Bu merakı gidermek için uygulanacak testlerin bir uzman tarafından belirlenmesi gerekmektedir.

Zeka testleri, yaşıtlarından ileri bir seviyede olan çocukları belirleyebilmektedir.Ayrıca çocukta bir gelişim geriliği varsa bunu saptamak için de ideal bir yöntemdir. Zeka testinden çıkacak sonuca göre çocuğun hangi alanlarda ileri hangi alanlarda geri olduğu belirlenebilmektedir.

Öğrenme güçlüğü olan çocukların yanı sıra yaşıtlarından ileri olan üstün zekalı çocukların da seviyelerine uygun bir eğitim programı düzenlenerek, çocuklar akademik ve sosyal gelişimlerini daha sağlıklı sürdürebilmektedir.

Zeka testi sonrasında belirlenen IQ değeri ve bilgiler çocuk veya gence verilmemelidir.

Wisc-4 Zeka Testi
Şu an dünyada kullanılan en yaygın, en güvenilir ve en güncel zeka testi WISC-4 Zeka Testi’dir. 1974 yılından itibaren kullanılan WISC-R zeka testinin güncellenmiş ve çağımıza uygun hale getirilmiş versiyonudur.

Wisc-4 Zeka Testi ile Wisc-R zeka testi arasındaki farklılıklar nelerdir?

Wisc-4 ile Wisc-R arasında birçok farklılık vardır. Wisc-R zeka testi günümüz çocuklarının zeka düzeyini ölçmekte yetersiz kalmaktadır. 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılmaya başlanan Wisc-4 zeka testi Wisc-r testinden daha fazla alt ölçek içermektedir. WISC-4’te ise yenibeceri kümeleri eklenmiştir. WISC-4 Zeka Testi; Sözel Kavrama, Algısal Akıl Yürütme, Çalışma Belleği ve İşlemleme Hızı puanlarını ölçmektedir. Ve modernize edilip çağa uygun hale getirildiği için daha objektif sonuçlar vermektedir.

Wisc-4 Zeka Testi ne kadar sürede uygulanmaktadır?

Wisc-4 zeka testi çocuğun çalışma hızı ve motivasyon düzeyine bağlı olarak 1- 1,5 saat arasında uygulanabilmektedir.

Wisc-4 Zeka Testi sonuçlarına göre psikolojik destek ihtiyacı belirlenebilir mi?

WISC-4 değerlendirmesi sonucu çocuğun geliştirilmeye açık becerilerine göre; hafıza, dikkat, dürtüsellik, sıralama, planlama, öğrenme ile ilgili problemler, yetenekli olduğu alanlar belirlenmektedir.

Ayrıca çocuğun test esnasında sergilediği tutumlar, işbirliği, motivasyonu ve zorlandığı alanlar da testi uygulayan uzman tarafından tespit edilip, rapora eklenmektedir. Değerlendirmeler aile ile paylaşılır. Daha sonra, gerekli görülen geliştirici ve destekleyici faaliyetler varsa aileye önerilmektedir.

Wisc-4 zeka testine gelirken çocuğa ne söylenmeli?

Wisc-4 zeka testine gelirken aileler çocuğa zeka testine gidildiğini söylememelidir. Testten önce bilgi verilmesi çocukların performansını etkilemektedir.

Bursa/Nilüfer’de bulunan merkezimizde uzman psikologlarımız tarafından Wisc-4 zeka testi uygulanmaktadır.

Ücretsiz Bilgi Almak İçin İletişim: 0546 407 00 16

#wisc4 bursa #zeka testi bursa